https://abhar-electric.ir
https://abhar-electric.ir

آموزش ویدیویی کار با تجهیزات هانا HANNA

آموزش-ویدیو-کار-با-تجهیزات-هانا

کیفیت سنجش آب هانا HANNA HI9829

مولتی پارامتر pH،ORP و دما هانا HI98121

آموزش تصویری تستر pH و دما HANNA HI98128

آموزش اکسیژن متر محلول پرتابل هانا HANNA HI9146

جهت مشاهده ی سایر ویدیوهای آموزش و معرفی تجهیزات اندازه گیری می توانید به کانال آپارات تجهیزات اندازه گیری و ابزاردقیق بهروز مراجعه کنید