کلمپ آمپرمتر AC/DC
برای اندازه گیری جریان باید از آوومتر یا مولتی متر استفاده کرد . برای این امر باید مولتی متر به صورت سری در مدار قرار بگیرد ، یعنی سیم حامل جریان را قطع کنیم و مولتی را در مدار قرار دهیم . این کار همیشه قابل انجام نیست ، به خصوص در مدار هایی که با ولتاژ بالایی کار می کنند امری بسیار خطرناک است .

به همین دلیل از کلمپ آمپرمتر استفاده می شود . کلمپ آمپرمتر وسیله ای است که دارای یک یا دو فک متحرک می باشد که سیم حامل جریان در بین فک ها قرار می گیرد و مقدار جریان را نمایش می دهد و دیگر نیازی به قطع سیم حامل جریان در مدار نیست .

کلمپ آمپرمتر ها می توانند جریان را به صورت AC و یا DC البته به دو روش متفاوت اندازه گیری کنند .

 
نحوه اندازه گیری کلمپ آمپرمتر AC/DC:
 

به منظور اندازه گیری جریان DC به وسیله کلمپ امپرمتر از سنسور اثر هال استفاده می شود . زیرا امکان القای الکترو مغناطیسی در کلمپ های DC وجود ندارد .

سنسور اثر هال یک نیمه هادی می باشد ، هنگامی که به ترمینال ورودی جریان اولیه ای اعمال می شود ، ولتاژی متناسب با همان جریان اولیه و میدان مغناطیسی به وجود آمده در ترمینال خروجی ، تولید می شود .

نحوه اندازه گیری جریان با استفاده از سنسور اثر هال به گونه ای است که : سنسور اثر هال را در دهانه ترانسفورماتور قرار می گیرد ، هنگامی که جریان شار مغناطیسی متناسب با جریان AC یا DC اولیه ایجاد شد ، سنسور اثر هال شار مغناطیسی را تشخیص داده و خروجی را به شکل ولتاژ نمایش می دهد . با استفاده از این روش هممی توان جریان AC و هم جریان DC را اندازه گیری کرد .

مشاهده فیلترها

کلمپ آمپرمتر AC/DC دیجیتال سینومتر BM2000B

تومان ۱,۴۵۰,۰۰۰

کلمپ آمپرمتر AC/DC گودویل GCM 403

تومان ۰

کلمپ متر True RMS تس ۳۹۱۰

تماس بگیرید

کلمپ آمپرمتر AC/DC تس مدل ۳۰۹۲

تماس بگیرید

وات متر کلمپی تس مدل TES 3063

تماس بگیرید

مولتی متر کلمپی هیوکی مدل Hioki 3285

تماس بگیرید

کلمپ آمپرمتر ۲۰۰۰ آمپر تکوانگ مدل TAEKWANG TK2000-AD

تماس بگیرید

آمپرمتر ۶۰۰ آمپر تکوانگ مدل TAEKWANG TK601-AD

تماس بگیرید

کلمپ متر سم مدل CEM DT-3316

تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰

آمپرمتر همراه با کلمپ قابل انعطاف سم مدل CEM DT-3386+CP20

تومان ۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۸۰,۰۰۰

مولتی متر دیجیتال مستک مدل MASTECH MS2115B

تماس بگیرید

مولتی متر مستک مدل MASTECH MS2115A

تومان ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۸۰,۰۰۰