مشاهده فیلترها

کلمپ آمپرمتر AC/DC دیجیتال سینومتر BM2000B

تومان ۱,۴۵۰,۰۰۰

مولتی متر کلمپی هیوکی مدل Hioki 3285

تماس بگیرید

کلمپ آمپرمتر ۲۰۰۰ آمپر تکوانگ مدل TAEKWANG TK2000-AD

تماس بگیرید

آمپرمتر ۶۰۰ آمپر تکوانگ مدل TAEKWANG TK601-AD

تماس بگیرید

کلمپ متر سم مدل CEM DT-3316

تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰

آمپرمتر همراه با کلمپ قابل انعطاف سم مدل CEM DT-3386+CP20

تومان ۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۸۰,۰۰۰

مولتی متر دیجیتال مستک مدل MASTECH MS2115B

تماس بگیرید

مولتی متر مستک مدل MASTECH MS2115A

تومان ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۸۰,۰۰۰

آمپر متر لوترون مدل Lutron CM-9930R

تومان ۴,۳۱۲,۵۰۰ تومان ۴,۰۴۸,۰۰۰

کلمپ آمپرمتر لوترون مدل Lutron CM-6155C

تومان ۲,۶۰۵,۹۰۰ تومان ۲,۴۴۹,۵۰۰

کلمپ آمپرمتر لوترون مدل Lutron CM-6156

تومان ۲,۳۷۹,۳۵۰ تومان ۲,۱۹۶,۵۰۰

کلمپ آمپر متر ترمومتر دار مدل Lutron DM-6055C

تومان ۲,۱۰۴,۵۰۰ تومان ۱,۹۳۲,۰۰۰