مشاهده فیلترها

مولتی متر قلمی هیوکی HIOKI 3246-60

تماس بگیرید

تستر ولتاژ کیوریتسو مدل KYORITSU KT171

تومان ۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۳۰,۳۹۰

تستر ولت قلمی دیجیتال مستک مدل MASTECH MS8212

تماس بگیرید

تستر ولتاژ و جریان تستو مدل TESTO 755-2

تومان ۴,۲۰۵,۰۰۰

تستر ولتاژ و جریان تستو مدل TESTO 755-1

تومان ۳,۳۴۴,۱۴۴

تستر ولتاژ تستو مدل TESTO 750-3

تومان ۲,۴۵۹,۰۰۰

تستر ولتاژ تستو مدل TESTO 750-2

تومان ۱,۷۷۱,۰۰۰

تستر ولتاژ تستو مدل TESTO 750-1

تومان ۱,۱۱۴,۷۱۵

مولتی فانکشن تستر ولتاژ دیجیتال اکستک مدل EXTECH VT30

تماس بگیرید

تستر فاز یونیتی مدل UNI-T UT18C

تومان ۱,۲۷۴,۰۰۰ تومان ۱,۰۵۷,۴۲۰

فازمتر دوبل دیجیتال یونیتی مدل UNI-T UT-15C

تومان ۹۸۰,۰۰۰ تومان ۸۱۳,۴۰۰