فرکانس متر
در ابتدا باید بدانیم که فرکانس چیست . به تعداد نوسانات ولتاژ یا جریان در واحد زمان ( یک ثانیه) فرکانس گفته می شود و بر اساس واحد هرتز (Hz) نشان داده می شود . هر وسیله الکترونیکی دارای محدوده فرکانس کاری مشخصی است و دانستن این محدوده به منظور بهره برداری درست از یک دستگاه و جلوگیری از آسیب رسیدن به آن ضروری است .

فرکانس متر ابزاری است که می تواند محدوده فرکانس منبع یک سیگنال الکتریکی متناوب را اندازه گیری و نشان دهد . فرکانس متر ها انواع متفاوتی دارند و اصولا به دو شکل فرکانس متر آنالوگ یا فرکانس متر دیجیتال یافت می شوند .

اساس کار فرکانس متر ها بر پایه مدار شمارنده کانتر می باشد . البته می توان از اسکوپ هم برای اندازه گیری فرکانس متناوب منابع استفاده کرد ولی استفاده از مدار شمارنده کانتر روش دقیقتری است . در واقع به وسیله کانتر می توان تعداد پالس های ورودی را شمارش کرد و تقسیم فرکانسی را نیز انجام داد .
فرکانس متر آنالوگ :
از مدل های قدیمی فرکانس متر ها مدل آنالوگ آن می باشد که محدوده اندازه گیری کمتر و دقت اندازه گیری کمی در نمونه برداری داشتند . امروزه به دلیل وجود فرکانس متر های دیجیتال از نوع آنالوگ آن استفاده ای نمی شود .
فرکانس متر دیجیتال :
نوع دیگری ازفرکانس مترها وجود دارند که به آن ها فرکانس متر دیجیتال گفته می شود که با میکروکنترلر PIC16C54 طراحی و ساخته شده اند . این میکروکنترلر دارای13  پایه ورودی/خروجی می باشد که  12پایه ی آن برای کارهای عمومی استفاده می شود . تعدادی از این پایه ها به منظور راه اندازی 7-Segment جهت نمایش مقدار فرکانس اندازه گیری شده استفاده می شود ، بقیه پایه ها نیز برای اتصال به ثبات داخلی و شمارنده به کار می روند . محدوده اندازه گیری فرکانس متر دیجیتال در محدوده چند MHz است . به همین جهت نیاز به مدار پردازشگر بسیار سریع دارد تا نتیجه در کمترین زمان حاصل شود . امروزه از فرکانس متر های دیجیتال استفاده های فراوانی در صنایع می شود .

مشاهده فیلترها