مشاهده فیلترها

گوس متر ۳ محور تس مدل TES 1393

تماس بگیرید

تستر میدان مغناطیسی دیتالاگر تس مدل TES 1392

تماس بگیرید

گوس متر یک محور تس مدل TES 1390

تماس بگیرید

تستر میدان مغناطیسی لوترون مدل LUTRON EMF-839

تومان ۳۰,۳۶۰,۰۰۰

گوس متر لوترون مدل LUTRON EMF-819

تومان ۱۲,۷۶۰,۰۰۰

گوس متر میدان AC/DC لوترون مدل LUTRON MG-3002

تماس بگیرید

تستر میدان مغناطیسی لوترون مدل LUTRON EMF-828

تومان ۶,۳۰۲,۰۰۰ تومان ۶,۰۷۲,۰۰۰

تستر میدان مغناطیسی پراب مجزا لوترون مدل LUTRON EMF-827

تومان ۳,۸۹۸,۵۰۰ تومان ۳,۶۶۸,۵۰۰

میدان سنج مارمونیکس مدل MARMONIX MER-2000

تومان ۴,۲۷۶,۸۰۰ تومان ۴,۲۰۰,۰۰۰