مولتی متر آنالوگ

مولتی متر آنالوگ (عقربه ای) از چند قسمت اصلی شامل : صفحه دارای تعدادی خطوط مندرج، عقربه متحرک ، سلکتور ، تعدادی ترمینال ، پتانسیومتر تنظیم صفر و دو سیم رابط می باشد.

خطوط مدرج :

بالاترین خط درجه بندی شده در مولتی متر آنالوگ ، برای اندازه گیری مقدار مقاومت مورد استفاده قرار می گیرد. در این خط مقدار صفر در انتهای سمت راست صفحه قرار دارد. دومین خط مدرج از بالا ، مربوط به اندازه گیری جریان و ولتاژهای AC و DC است که در این خط مقدار صفر در انتهای سمت چپ قرار دارد. به منظور افزایش دقت خواندن مقادیر اندازه گیری شده بین این دو خط یک نوار آینه ای قرار دارد . به صورتی که برای افزایش دقت قرائت ، باید طوری عمود بر مولتی متر به عقربه نگاه کرد که تصویر عقربه در نوار آینه ای دیده نشود.

سلکتور :

با استفاده از سلکتور در آوومتر آنالوگ می توان هر یک از رنج های ولتاژ AC ، ولتاژ DC ، جریان AC ، جریان DC ، مقدار مقاومت و ظرفیت خازن را با توجه به کمیت مورد اندازه گیری انتخاب کرد . البته بیشتر مولتی متر های آنالوگ قابلیت اندازه گیری جریان AC را ندارند .

ترمینال ها :

در مولتی متر های آنالوگ ترمینال هایی به منظور اتصال سیم های رابط به مولتی متر بر روی آن در نظر گرفته شده است که با توجه به کمیت مورد اندازه گیری باید ترمینال مناسب را انتخاب نمود. نکته ای که در مورد مولتی متر های آنالوگ باید مورد توجه قرار گیرد این است که هنگام اندازه گیری ولتاژ و جریان باید حتماً سیم رابط متصل به ترمینال مشترک را به پتانسیل کمتر و سیم رابط دیگر را به پتانسیل بیشتر وصل کرد . در صورتی که سیم های رابط بر عکس وصل شوند ، عقربه در خلاف جهت حرکت می کند و با دیواره صفحه برخورد می کند.

نحوه اندازه گیری ولتاژ و جریان های AC و DC :

به منظور اندازه گیری این کمیت های ولتاژ و جریان AC یا DC ابتدا باید ضریب ثابت سنجش را محاسبه کرد  به حاصل تقسیم ضریب سلکتور بر آخرین عدد روی خط مدرج مربوطه که آن را با علامت  C نمایش می دهند ضریب ثابت سنجش می گویند . پس از محاسبه ضریب ثابت سنجش ، باید این مقدار را در میزان انحراف عقربه ضرب نمود تا مقدار کمیت مورد نظر به دست آید. نکته : لازم است بدانید روش محاسبه جریان و ولتاژ AC یا DC در آوومتر های آنالوگ کاملا یکسان می باشد .

نحوه اندازه گیری مقدار مقاومت :

به منظور اندازه گیری مقدار مقاومت از خط مدرج شده که در بالای نوار آینه ای است استفاده می شود . این خط به طور نامنظم مدرج شده و صفر آن در سمت راست می باشد . برای اندازه گیری مقدار مقاومت در آوومتر آنالوگ اول رنج مربوط به مقاومت را انتخاب می کنیم . سپس توسط ولومی که در مولتی متر آنالوگ وجود دارد صفر دستگاه را تنظیم می کنیم . برای این کار سیم های رابط آوومتر آنالوگ را به هم وصل می کنیم . با اتصال سیم های رابط به یکدیگر ، عقربه به سمت صفر حرکت می کند . سپس سیم های رابط را به دو سر مقاومت وصل می کنیم که در نتیجه آن عقربه شروع به حرکت کرده و در نقطه ای از خط مدرج شده توقف می کند .

در صورتی که عقربه متحرک در محدوده ای متوقف شود که درجه بندی در آن قسمت فشرده باشد، باید ضریب سلکتور را تغییر دهیم و پس از تنظیم مجدد صفر دستگاه، اندازه گیری را تکرار کنیم. این عمل باید آنقدر تکرار شود تا عقربه در محدوده ای که بتوان به راحتی میزان انحراف را خواند قرار بگیرد.

مشاهده فیلترها

مولتی متر آنالوگ SUNMA YX-360TR

تومان ۰

ولت متر عقربه ای DC اسمارتک مدل SMARTEK V 100

تماس بگیرید

مولتی متر عقربه ای دستی اسمارتک مدل SMARTEK YX 360TRD

تماس بگیرید

مولتی متر عقربه ای سانوا مدل SANWA YX 360TRF

تماس بگیرید

آمپرمتر AC/DC آنالوگ هیوکی مدل HIOKI 3109

تماس بگیرید

مولتی متر آنالوگ TAEKWANG TM-200

تماس بگیرید

مولتی متر عقربه ای نیشیزاوا مدل NISHIZAWA 3015

تماس بگیرید

مولتی آنالوگ هیوکی HIOKI 3010

تماس بگیرید

مولتی متر آنالوگ نیشیزاوا مدل NISHIZAWA 3009

تماس بگیرید

مولتی متر عقربه ای نیشیزاوا مدل NISHIZAWA 3007

تماس بگیرید

مولتی متر عقربه ای نیشیزاوا مدل NISHIZAWA 3004

تماس بگیرید

مولتی متر انالوگ کیوریتسو مدل ۱۱۱۰ KYORITSU

تومان ۲,۹۲۴,۷۹۶