اسیلوسکوپ

اسیلوسکوپ یا اسیلوگراف دستگاهی است که در آزمایشگاه های فیزیک برای نمایش تغییرات ولتاژ سیگنال ها و شکل موج های متغیر در زمان به کار می رود و اغلب به شکل نموداری بر حسب زمان نمایش داده می شود. به کمک دستگاه می توان مشخصات یک شکل موج مانند : دامنه، طول موج، فرکانس، میزان اعوجاج و … را بر اساس واحد های درجه بندی شده و ضرایب سلکتور های اسیلوسکوپ به دست آورد. همچنین به راحتی می توان دو شکل موج متفاوت را با یکدیگر مقایسه کرد. میزان اختلاف فاز دو سیگنال را به وسیله اختلاف زمانی یا اختلاف منحنی لیساژور (X/Y) به دست آورد.

مشاهده فیلترها

اسیلوسکوپ دیجیتال هانتک HANTEK DSO-4254C

تومان ۲۰,۷۰۰,۰۰۰

اسیلوسکوپ دیجیتال هانتک HANTEK DSO-4204B

تومان ۱۳,۸۶۰,۰۰۰

اسیلوسکوپ دیجیتال هانتک HANTEK 4202C

تومان ۹,۴۷۱,۰۰۰

اسیلوسکوپ دیجیتال هانتک HANTEK DSO-5202P

تومان ۸,۴۰۰,۰۰۰

اسیلوسکوپ گودویل GW instek GDS 320

تماس بگیرید

اسیلوسکوپ گودویل مدل GW instek GDS 220

تماس بگیرید

اسیلوسکوپ دیجیتال HANTEK DSO 8202E

تومان ۰

اسیلوسکوپ دیجیتال مگاتک MEGATEK DSO 1200

تومان ۰

اسیلوسکوپ دستی هانتک مدل HANTEK DSO 8152E

تومان ۰

اسیلوسکوپ دستی ۲ کانال دیجیتال گودویل مدل GW instek GDS 310

تماس بگیرید

اسیلوسکوپ دستی حافظه دار گودویل مدل GW instek GDS 210

تومان ۰

اسیلوسکوپ دستی هانتک HANTEK 8102E

تومان ۰