اسیلوسکوپ

اسیلوسکوپ یا اسیلوگراف دستگاهی است که در آزمایشگاه های فیزیک برای نمایش تغییرات ولتاژ سیگنال ها و شکل موج های متغیر در زمان به کار می رود و اغلب به شکل نموداری بر حسب زمان نمایش داده می شود. به کمک دستگاه می توان مشخصات یک شکل موج مانند : دامنه، طول موج، فرکانس، میزان اعوجاج و … را بر اساس واحد های درجه بندی شده و ضرایب سلکتور های اسیلوسکوپ به دست آورد. همچنین به راحتی می توان دو شکل موج متفاوت را با یکدیگر مقایسه کرد. میزان اختلاف فاز دو سیگنال را به وسیله اختلاف زمانی یا اختلاف منحنی لیساژور (X/Y) به دست آورد.

نمایش 1–12 از 72 نتیجه

نمایش سایدبار

اسیلوسکوپ دیجیتال هانتک HANTEK DSO-4254C
Hantek DSO4254C Digital Oscilloscope 4 Channels 250Mhz

اسیلوسکوپ دیجیتال هانتک HANTEK DSO-4204B
Hantek DSO-4204B  Digital  Oscilloscope

اسیلوسکوپ دیجیتال هانتک HANTEK 4202C
HANTEK DSO-4202C 2 channel digital oscilloscope

اسیلوسکوپ دیجیتال هانتک HANTEK DSO-5202P
Hantek DSO5202P  Digital Storage Oscilloscope

اسیلوسکوپ گودویل GW instek GDS 320
GW instek GDS 320 oscilloscope

اسیلوسکوپ گودویل مدل GW instek GDS 220
Oscilloscope GW instek GDS 220

اسیلوسکوپ دیجیتال HANTEK DSO 8202E
Oscilloscopes HANTEK DSO 8202E

اسیلوسکوپ دیجیتال مگاتک MEGATEK DSO 1200
MEGATEK DSO 1200

اسیلوسکوپ دستی هانتک مدل HANTEK DSO 8152E
HANTEK DSO8152E Handheld Oscilloscope 2Channels

اسیلوسکوپ دستی ۲ کانال دیجیتال گودویل مدل GW instek GDS 310
GW Instek GDS-310 Portable Digital Oscilloscope

اسیلوسکوپ دستی حافظه دار گودویل مدل GW instek GDS 210
GW Instek GDS-210 Touch Screen Oscilloscope

اسیلوسکوپ دستی هانتک HANTEK 8102E
DSO8000E Series HANTEK 8102E