سیگنال ژنراتور

RF ژنراتور یا  مولد سیگنال دستگاهی است که می تواند سیگنال یا امواج الکتریکی با مقدار دامنه و فرکانس مورد نظر ما را تولید کند. گاهی نیاز است که یک سیگنال تست با ویژگی های خاصی که مورد نظر ما است تولید شود و به عنوان ورودی به مدار داده شود، دستگاه این امکان را برای کاربر خود فراهم می کند. اکثر افراد سیگنال ژنراتور و فانکشن ژنراتور را یکی می دانند در حالیکه این دو دارای تفاوت های کوچکی هستند. هر دو وظیفه تولید سیگنال را دارند ولی با این تفاوت که مولد سیگنال می تواند در محدوده RF (Radio Frequency) کار کند و فقط سیگنال های سینوسی تولید کند، در حالیکه فانکشن ژنراتور می تواند سیگنال های مربعی، مثلثی و … را تولید کند. این مولد سیگنال می توانند سیگنال هایی با فرکانس بالا تولید کنند.

دستگاه آنالوگ :

نوع آنالوگ این دستگاه قادر است هر مقدار و هر پیامی را بدون کد های صفر و یک منتقل کند. در واقع تمامی سیگنال ژنراتور ها سیگنال یا موج را بر حسب آنالوگ ایجاد می کنند.

دستگاه دیجیتال :

نوع دیجیتال این دستگاه بر پایه کد های صفر و یک کار می کند .

طرز کار با دستگاه :

ابتدا مقدار فرکانس مورد نظر را توسط دکمه متغیری که برای فرکانس در نظر گرفته شده تعیین می کنیم. سپس نوع موج سیگنال مورد نظر را که در دستگاه امواج سینوسی است انتخاب می کنیم و در آخر هم مقدار ولتاژ دلخواه را تنظیم می کنیم. در این صورت با انجام این سه مرحله سیگنال مورد نظر تولید می شود.

کاربرد های دستگاه :

قابل استفاده در آزمایشگاه های برق و الکترونیک
قابل استفاده در مراکز تحقیق و توسعه
قابل استفاده در بررسی خصوصیات پاسخ فرکانسی و همچنین تست تحریک در مدار

مشاهده فیلترها