نمایش 1–12 از 24 نتیجه

نمایش سایدبار

ترمومتر تماسی کیمو مدل KIMO TK 52

کیفیت سنج روغن آشپزی تستو مدل TESTO 270

ترمومتر مواد غذایی تستو مدل TESTO 112

دماسنج مواد غذایی تستو مدل TESTO 108-2

دماسنج دیجیتال تستو مدل TESTO 110

ترمومتر غذایی تستو مدل TESTO 106
testo 106 food thermometer

ترمومتر دیجیتال مواد غذایی تستو مدل TESTO 108

دماسنج و ترمومتر تماسی دیجیتال مدل TESTO 104

دماسنج غذایی تستو مدل TESTO 103

PH متر و دماسنج نفوذی گوشت تستو مدل TESTO 205

دماسنج و ترمومتر گوشت و مواد یخی تستو مدل TESTO 105

ترمومتر مواد غذایی لیزری و نفوذی تستو مدل TESTO 104-IR
testo 104-IR penetration infrared thermometer