ترانسمیتر دما :
ترانسمیتر دستگاهی است که می تواند یک کمیت فیزیکی را اندازه گیری کند و آن را به یک مکان دورتر انتقال دهد . این دستگاه می تواند پارامتر های مختلف مانند دما ، فشار ، رطوبت ، فلو و پارامتر های دیگر را به عنوان ورودی دریافت کند و نتیجه حاصل از اندازه گیری را در غالب جریان به صورت خروجی نمایش دهد . ترانسمیتر های دما به دو دسته کلی ترانسمیتر الکتریکی و نیوماتیکی طبقه بندی می شوند . عموما محدوده جریان خروجی در ترانسمیتر های الکتریکی دما در رنج 4 تا 20 میلی آمپر می باشد . بدین ترتیب می توان نتایج حاصل از اندازه گیری کمیت مورد نظر را در فاصله دورتری به شکل خروجی جریان دریافت کرد و مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار داد و کنترل کرد .

ساختمان ترانسمیتر :

اجزای تشکیل دهنده یک ترانسمیتر دما از 3 قسمت اصلی و پایه : حسگر اندازه گیری درجه حرارت ، مبدل و تقویت کننده تشکیل شده است . به طوریکه می توان مقدار درجه حرارت را با استفاده از سنسور دمایی ترانسمیتر اندازه گیری کرد و مقادیر حاصل از اندازه گیری را با تبدیل به جریان در بازه 4 تا 20 میلی آمپر به اتاق کنترل کننده انتقال داد .

کاربرد های دستگاه ترانسمیتر دما بیشتر در واحد های صنعتی و تولیدی که دارای سیستم اتوماسیون صنعتی هستند و امکان کنترل و بررسی تمام شرایط عملکردی دستگاه ها توسط افراد وجود ندارد کاربرد دارد . به طوریکه با نصب این دستگاه در سرتاسر محوطه و قرار گیری آن در محل مورد نظر ، اپراتور می تواند شرایط را بررسی و کنترل کند . بدین ترتیب اپراتور می تواند از اتاق فرمان و بدون نیاز به حضور در محل تمام تصمیمات کنترلی را انجام دهد و از شرایط عملکردی دستگاه ها آگاهی پیدا کند .

مشاهده فیلترها