یکی از ابزار های دقیق به منظور اندازه گیری طول با دقت بسیار بالا میکرومتر یا ریزسنج است که دقتی حدود 0.01 میلی متر دارند و در انوع مختلف و گوناگونی طراحی و ساخته می شوند . برای ابزاری که با دقت بالایی باید تراشیده شوند از میکرو متر استفاده می کنیم . با استفاده از میکرومتر می توان اندازه گیری را بر حسب دو واحد اینچ و یا میلی متر انجام داد . این نوع از دستگاه ها انواع مختلفی دارند و معمولا آن ها را به صورت ورنیه ای ، عقربه ای و دیجیتال می سازند . میکرومتر های خارج سنج و داخل سنج دو نوع از این دستگاه هستند که به منظور اندازه گیری خارج و داخل قطعات کاربرد فراوانی دارند .
قسمت های مختلف تشکیل دهنده میکرومتر :
فک ثابت – فک متحرک – استوانه مدرج (خط کش میکرومتر) – پوسته مدرج یا ورنیه میکرومتر – قسمت انتهایی نیز دارای یک جغجغه و اهرم برای قفل کردن در هنگام اندازه گیری است .
نحوه کار با میکرومتر :
اندازه مدرج شده روی خط کش میکرومتر به صورت 25 میلی متری جدا شده است ، در واقع اول از مقدار 0 تا 25 میلی متر اندازه گیری می شود و سپس از مقدار 25 تا 50 میلی متری ، که اندازه گیری به همین صورت ادامه دارد .لازم به ذکر است بدانید که میکرومتر اندازه گیری را بر حسب اینچ یا میلی متر اندازه گیری می کند .

طرز خواندن صحیح با میکرومتر : خط کش میکرو متر دارای یک خط افقی است که به دو بخش مدرج بالای خط افق و پایین خط افقی تقسیم شده است . قسمت مدرج بالای خط افق بر حسب فاصله یک میلی متری مدرج شده و تقسیم بندی زیر خط افقی با فاصله نیم میلی متری مدرج شده است . به کمک استوانه مدرج نیز می توان روی خط کش اصلی حرکت کرد . بر روی ورنیه نیز از 0 تا  50 قسمت مساوی نیز تقسیم بندی و مدرج شده است .

حال برای خواندن صحیح مقدار اندازه گیری شده از روی میکرومتر باید به آخرین خطی از خط کش از زیر ورنیه مشخص است دقت کنیم . این عدد مقدار ندازه گیری ما را نشان می دهد . حال به منظور محاسبه مقدار خورده عدد باید دقت کنیم که کدام خط از ورنیه دقیقا رو بروی خط ، خط کش قرار گرفته است .

در هنگام خواندن از روی میکرومتر به موارد زیر دقت کنید :

هنگام خواندن ، دقیقا در مقابل چشمانمان قرار داشته باشد .

هنگامی که قطعه ای را به منظور اندازه گیری در بین دو فک ثابت و متحرک قرار دادیم ، ابتدا با دست استوانه مدرج را بچرخانیم تا با با قطعه مورد نظر اتصال پیدا کند ، هنگامی که اتصال پیدا کرد از جغجغه برای ادامه کار استفاده کنیم .

مشاهده فیلترها