میکروسکوپ :
مشاهده بسیاری از اجسام با چشم غیر مسلح امکان پذیر نیست . در واقع هنگامی که می خواهیم ماده ای را در ابعاد بسیار کوچک ببینیم ناچار به استفاده از ابزار و دستگاه هایی هستیم که بتواند مقدار ابعاد جسم را تا اندازه ای بزرگ کند که بتوایم آن را با چشم ببینیم . برای این منظور می توان از دستگاهی به اسم میکروسکوپ استفاده کنیم .

در واقع یک میکروسکوپ می تواند ابعاد و جزئیات یک جسم بسیار کوچک را با استفاده از عدسی موجود در ساختمان خود به ابعاد بزرگتری تبدیل کند . میکروسکوپ ها نیز بر اساس ساختمان نوع عدسی و حتی نوع کاربرد به دسته های مختلفی تقسیم بندی می شوند .

ساختمان تشکیل دهنده میکروسکوپ :

ساختمان اصلی تشکیل دهنده هر یک از میکروسکوپ ها بدون در نظر گرفتن امکانات جانبی از 4 قسمت اصلی تشکیل می شود : نوع و تعداد عدسی ، منبع نور ، اجزای مربوط به اسلاید و نمایش و اجزای مربوط به بدنه .

با توجه به نوع ساختمان و نوع امکانات هر یک از میکروسکوپ ها می توان آن ها را در مکان ها و با توجه به نیاز های مختلف مورد استفاده قرار داد .

انواع میکروسکوپ :

دو نوع میکروسکوپ های یک چشمی و دو چشمی از متداول ترین انواع میکروسکوپ ها هستند . به طوریکه عموما از میکروسکوپ های یک چشمی برای استفاده های دانش آموزان و مدارس و به طور کلی هر مکانی که نیاز به تحقیقات جزئی و حساس ندارد استفاده می شود . اما از میکروسکوپ های دو چشمی که دارای دو عدسی می باشند و از حساسیت بالایی برخوردارند ، عموما در آزمایشگاه های تحقیقاتی استفاده می شود .

کاربرد های میکروسکوپ :

آزمایشگاه های پزشکی برای مشاهده نمونه خون و سایر نمونه ها

آزمایشگاه های تحقیقاتی به منظور آنالیز سلول های زیستی اعم از گیاهی و جانوری و بررسی سلولی ویروس ها

آزمایشگاه های متالوژی برای آنالیز مواد مختلف و تاثیر آن ها بر یکدیگر

آزمایشگاه های زمین شناسی برای بررسی انواع کانی ها و مواد مشابه زمین شناسی

هیچ محصولی یافت نشد.