اندازه گیری ید در نمک با استفاده از کیت رنگ سنجی
روش های متعددی برای اندازه گیری و بررسی میزان ید در نمک طعام وجود دارد که روش اندازه گیری با استفاده از کیت ید در نمک به روش رنگ سنجی یکی از آن ها است .

کنترل میزان ید در نمک طعام امری بسیار مهم و ضروری می باشد . به طوریکه تغییر مقدار ید در نمک و کمبود آن سبب ایجاد بیماری های خطرناک و در نتیجه صرف هزینه و زمان زیادی در بهبود وضعیت بیمار را به دنبال دارد . به همین دلیل همواره نیاز است تا این مقدار مورد کنترل و بررسی قرار گیرد .

کیت های جدید تست ید ارزان هستند، نیاز به آموزش کمی دارند و در کمترین زمان پاسخ را ارائه می دهند . به طوریکه می توان فقط با انجام یک تست ساده و کوتاه میزان کافی ید در نمک را تشخیص داد .
تست رنگ سنجی
روش تست رنگ سنجی به این گونه است که ابتدا محلول را تکان داده ، سپس یک قطره از محلول را بر روی نمک می ریزیم . در صورتیکه نمک به رنگ آبی آسمانی یا بنفش تغییر رنگ بدهد ، نشان دهنده وجود ید در نمک می باشد . در غیر این صورت می توان رنگ به وجود آمده را با رنگ تعیین شده داخل جعبه کیت مقایسه کرد .

مشاهده فیلترها