محلول بافر

مواد شیمیایی موجود در طبیعت دارای دو نوع خاصیت اسیدی و بازی هستند. به این معنی که برخی از آن ها دارای خاصیت اسیدی و برخی دیگر دارای خاصیت بازی یا قلیایی می باشند. در واقع اگر کمی دقیقتر و به این خاصیت نگاه کنیم میبینیم که اسید ها موادی هستند که در صورت ترکیب شدن در آب از خود یون هیدرژن (+H) آزاد می کنند و باز ها موادی هستند که در صورت ترکیب شدن با آب از خود یون هیدروکسید ( -OH)  آزاد می کنند. اینکه بدانیم هر ماده ای چه مقدار درصد اسیدی یا بازی دارد از اهمیت بسیاری برخوردار است و هر کدام کاربرد های گوناگونی دارند. مانند استفاده در صنایع مختلف دارویی ، پزشکی ، کشاورزی ، محصولات غذایی و …

اسید ها ویژگی هایی دارند که به کمک آن ها می توان یک اسید را از یک باز تشخیص داد :

  • اسید ها ترش مزه هستند
  • خاصیت خورندگی دارند
  • رنگ شناساگر ها ( متیل اورانژ ، کاغذ لیتموس و فنول فتالئین و غیره )  را تغییر می دهند

باز ها نیز ویژگی های خاص خود را دارند که می توان آن ها را از اسید ها تشخیص داد :

  • باز ها شور (تلخ) مزه اند
  • رنگ شناساگر ها ( متیل اورانژ ، کاغذ لیتموس و فنول فتالئین و غیره )  را تغییر می دهند
  • باز ها می توانند با چربی ها واکنش دهند

در گذشته برای تشخیص نوع اسیدی یا بازی بودن یک محلول معمولا از تعیین رنگ شناساگر ها ، که هر یک از محیط های اسیدی و بازی رنگ مخصوص به خود دارند ، استفاده میشد که البته علاوه بر وقت گیر بودن امکان اندازه گیری مقدار PH ( میزان اسیدی یا باری بودن یک محلول) نیز وجود نداشت . اما امروزه با پیشرفت صنایع و تکنولوژی ها از PH متر های دیجیتالی استفاده می کنند ، که در کمترین زمان می تواند درصد اسیدی و بازی بودن یک محلول را نشان دهد.

PH متر چیست :

PH یک ماده خنثی مانند آب در محدوده 7 می باشد . در واقع آب نه اسیدی است و نه بازی . ولی این مقدار برای محلول های اسیدی شامل بازه 0 تا 7 می شود و برای محلول های بازی (قلیایی) شامل محدوده 7 تا 14 می باشد .

دستگاه PH متر ابزاری به منظور اندازه گیری PH مواد مختلف و تشخیص مقدار دقیق PH در مدت زمانی کوتاه می باشد . PH متر ها با توجه به نوع نیاز کاربر در مدل های مختلفی ساخته می شوند که شامل دو دسته می شوند . PH متر های پرتابل که معمولا دقت اندازه گیری زیاد بالایی ندارند و در اندازه های کوچکی ساخته می شوند  و کاربر می تواند با همراه داشتن این مدل در هر مکانی از آن استفاده کند . دسته دیگر PH متر های رو میزی هستند که بیشتر در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند و دقت اندازه گیری بالایی دارند و معمولا علاوه بر اندازه گیری کمیت PH قادر هستند پارامتر های دیگری را نیز اندازه گیری نمایند .

نحوه اندازه گیری PH یک محلول نیز با استفاده از دستگاه PH متر به سادگی صورت می گیرد به طوریکه با قرار دادن شاخص اندازه گیری در محلول مورد نظر مقدار عددی نمایش داده خواهد شد که این مقدار عددی همان PH محلول مورد نظر می باشد .

نکته بسیار مهمی در اندازه گیری با استفاده از دستگاه PH متر وجود دارد که آن کالیبره کردن دستگاه به منظور اندازه گیری دقیق و حصول اطمینان از صحت درستی نتایج به دست آمده می باشد . در واقع کالیبره کردن یک دستگاه تاثیر گذار ترین بخش در نتیجه اندازه گیری توسط یک دستگاه می باشد.

کالیبراسیون دستگاه PH متر:

کالیبراسیون دستگاه PH متر امری بسیار مهم قبل از اندازه گیری برای حصول اطمینان از درستی نتایج به دست آمده می باشد و می توان آن را به روش یک نقطه ای و یا دو نقطه ای و در برخی موارد بسیار حساس به روش سه نقطه ای انجام داد.

در روش یک نقطه ای : در واقع از یک محلول بافر به عنوان مرجع با یک PH مشخص استفاده می شودروش دو نقطه ای : بسیار دقت بالایی دارد و برای اندازه گیری های دقیق استفاده می شود. به طوریکه از دو محلول بافر به عنوان مرجع با PH های مشخص استفاده می شود.

نکته : برای اندازه گیری مقدار PH برخی از محلول بافر در برخی از آزمایش های بسیار حساس از روش سه نقطه ای استفاده می شود . به طوریکه از سه محلول بافر به عنوان مرجع با مقدار PH های مشخص استفاده می شود و سپس اندازه گیری صورت می گیرد تا از میزان دقت نتیجه اندازه گیری شده اطمینان کامل حاصل کنند.

عموما از محلول بافر مرجع با شماره های : 4 , 7 , 9 , 10 برای کالیبره کردن دستگاه PH متر استفاده می کنند که می توان این محلول ها را با برند BTM تهیه کرد و دستگاه PH متر را با دقت بالایی کالیبره کرد.

مشاهده فیلترها