مشاهده فیلترها

آنالایزر گاز حاصل از احتراق کیمو مدل KIMO KIGAZ 200

تماس بگیرید

CO2 متر و دما و رطوبت سنج تس مدل TES 1370

تماس بگیرید

آنالایزر گاز سم مدل CEM DT-3803

تومان ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۶۷۲,۰۰۰

آنالایزر گاز کیمو KIMO KIGAZ 310

تماس بگیرید

آنالایزر گاز CO و CO2 مدل AZ 77597

تماس بگیرید

CO2 متر پرتابل مدل AZ 77232

تماس بگیرید

CO2 متر و دماسنج مدل AZ 77535

تماس بگیرید

آنالایزر گاز تستو  TESTO 310

تومان ۲۴,۰۰۰,۰۰۰

آنالایزر کیفیت هوا لوترون مدل LUTRON AQ-9901SD

تومان ۲۵,۸۲۰,۰۰۰

 آنالایزر گاز دی اکسید کربن لوترون مدل Lutron GCH-2018

تومان ۱۳,۸۴۰,۰۰۰

آنالایزر گاز دی اکسیدکربن لوترون مدل LUTRON GC-2028

مولتی فانکشن لوترون مدل LUTRON MCH-383SD

تومان ۱۱,۵۶۹,۰۰۰ تومان ۱۱,۱۰۹,۰۰۰