كنداكتيويتی متر چیست؟

اندازه گیری میزان کنداتیوی آب و یا محلول های مشابه برای صنایع مختلف اهمیت زیادی دارد .هدایت الکتریکی و یا کنداکتیوی نشان دهنده میزان هدایت پذیری الکتریکی آب است. از آنجا که وجود املاح در آب مانند مواد معدنی نمک و تا ترکیب گاز های خاص سبب هدایت الکتریکی آب می شود و آب خاص دارای هدایت الکتریکی نزدیک به صفر دارد می توان با اندازه گیری میزان هدایت الکتریکی یا کنداکتیوی این پارامتر را به صورت دیجیتال اندازه گیری کرد واحد EC برابر میکرو زیمنس  است. این نکته باید توجه کرد که EC و TDC همیشه رابطه مستقیم با یکدیگر ندارند و بستگی به نمونه دارد.

مشاهده فیلترها

TDS متر مارمونیکس مدل MARMONIX MTD-50

تومان ۵۹۰,۰۰۰ تومان ۵۲۰,۰۰۰

TDS و EC متر قلمی مدل AZ 8361

تماس بگیرید

EC متر قلمی مدل AZ 8351

تماس بگیرید

کیفیت سنج آب مدل AZ 8306

تماس بگیرید

کنداکتیوی متر رومیزی مدل AZ 86503

تماس بگیرید

مولتی متر مایعات پرتابل مدل AZ 8603

تماس بگیرید

مولتی پارامتر آب رومیزی با پرینتر سرخود مدل AZ 86555

تماس بگیرید

مولتی متر آب رومیزی مدل AZ 86505

تماس بگیرید

کیفیت سنج آب رومیزی مدل AZ 86552

تماس بگیرید

کیفیت سنج آب مدل AZ 86502

تومان ۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۴۶۸,۰۰۰

مولتی فانکشن هانا مدل HANNA HI98311

تومان ۳,۶۶۴,۵۰۰

تستر EC متر TDS متر خاک قلمی هانا مدل HANNA HI98312

تماس بگیرید