مولتی فانکشن مایعات چیست :
آب و به طور کلی مایعات دارای پارامتر های زیادی در داخل خود می باشند که اندازه و سطح غلظت هر یک از این کمیت ها ، میزان کیفیت آب و مایعات را مشخص می کند . عوامل و کمیت هایی که بر روی کیفیت آب اثر می گذارند عبارتند از : شوری ، هدایت الکتریکی (EC) ، مقدار غلظت جامدات محلول در آب (TDS) ، مقدار ORP و PH . دستگاه مولتی فانکشن مایعات برای این منظور طراحی و ساخته شده است .

به منظور سنجش این مقادیر و تعیین میزان کیفیت آب و مایعات مختلف باید از ابزار و دستگاه هایی استفاده کنیم که بتوانند این مقادیر را به صورت دقیق اندازه گیری کنند . زیرا در صورت کم یا زیاد بودن هر یک از مقادیر گفته شده و قرار نداشتن آن ها در محدوده مجاز استاندارد امکان آلودگی و خطر ابتلا به بیماری برای اشخاص و جانداران وجود دارد . دستگاه مولتی فانکشن مایعات برای همین منظور و سنجش کیفیت مایعات در مکان های گوناگون طراحی و ساخته شده است .

انواع مولتی فانکشن مایعات :

مولتی فانکشن های مایعات با توجه به نوع کاربرد و نوع نیاز کاربر در انواع مختلف و با رنج های اندازه گیری متفاوت طراحی و ساخته می شوند . عموما دو نوع متداول مولتی فانکشن های مایعات ، نوع رومیزی و نوع پرتابل می باشد . برخی از این مدل ها دارای همه کمیت های سنجش کیفیت مایعات می باشند و برخی دیگر فقط قابلیت اندازه گیری برخی از این پارامتر ها را دارند .

مولتی فانکشن های مایعات رومیزی بیشتر در آزمایشگاه های تحقیقاتی و بررسی سنجش کیفیت مایعات کاربرد دارند و با استفاده از پراب تعبیه شده برای دستگاه نمونه برداری را انجام می دهند .

مولتی فانکشن های مایعات پرتابل نیز مناسب برای استفاده در هر مکانی می باشد که کاربر نیاز به حمل دستگاه دارد و اندازه گیری را با استفاده از سنسور پراب های تعبیه شده برای دستگاه به صورت دقیق انجام می دهد .

مشاهده فیلترها

مولتی فانکشن مایعات تس مدل TES 1381K

تماس بگیرید

PH متر و ORP متر تس مدل TES 1380K

تماس بگیرید

مولتی فانکشن مایعات تس مدل TES 1381

تماس بگیرید

مولتی فانکشن مایعات هانا مدل HANNA HI9812-5

تماس بگیرید

ORP متر قلمی مدل AZ 8552

تماس بگیرید

کیفیت سنج آب مدل AZ 8306

تماس بگیرید

هدایت سنج الکتریکی مدل AZ 8301

تماس بگیرید

مولتی متر مایعات پرتابل مدل AZ 8603

تماس بگیرید

مولتی پارامتر آب رومیزی با پرینتر سرخود مدل AZ 86555

تماس بگیرید

مولتی متر آب رومیزی مدل AZ 86505

تماس بگیرید

ORP متر پرتابل مدل AZ 8551

تماس بگیرید

کیفیت سنج آب رومیزی مدل AZ 86552

تماس بگیرید