مشاهده فیلترها

اکسیژن متر مدل AZ 8403

تومان ۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۶۶۴,۰۰۰

کیفیت سنج آب مدل AZ 8306

تماس بگیرید

مولتی متر مایعات پرتابل مدل AZ 8603

تماس بگیرید

اکسیژن متر هانا مدل HANNA HI9146-04

تماس بگیرید

مولتی فانکشن مایعات هانا مدل  HANNA HI98194

تماس بگیرید

 مولتی فانکشن آب هانا مدل HANNA HI83200

تماس بگیرید

DO متر و BOD متر پرتابل و ضدآب هانا مدل HANNA HI98193

تماس بگیرید

DO متر و اکسیژن متر پرتابل هانا مدل HANNA HI9142

تماس بگیرید

اکسیژن متر لوترون مدل LUTRON DO-5510

تماس بگیرید

اکسیژن متر قلمی لوترون مدل LUTRON PO2-250

تماس بگیرید