مشاهده فیلترها

ویدئو بروسکوپ یونیتی UNI-T UT665

تومان ۲,۸۰۱,۴۰۰ تومان ۲,۳۲۵,۱۶۲

ویدئو بروسکوپ اکستچ HDV 640W

تومان ۰

ویدئو بروسکوپ پرتابل مارمونیکس مدل Marmonix MVS-100

تومان ۰

سنسور دوربین دار قطر ۶ میلی متر سم مدل CEM BT-6

تومان ۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۹,۰۰۰

سنسور دوربین دار قطر ۱۷ میلی متر سم مدل CEM HD-17

تومان ۱,۳۶۴,۰۰۰ تومان ۱,۲۶۹,۰۰۰

رابط ۳ متری قطر ۱۷ میلی متر سم مدل CEM YC-17

تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۲۳,۰۰۰

ویدئو بروسکوپ سم CEM BS-280

تومان ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۷۶۶,۰۰۰

ویدئو بروسکوپ سم مدل CEM BS-151

تومان ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۵۰,۰۰۰

ویدئوبروسکوپ ویدئو اسکوپ فلیر مدل FLIR VS70

تماس بگیرید

ویدئو بروسکوپ ، ویدئواسکوپ مارمونیکس مدل MARMONIX MVS-300

تومان ۰

ویدئو اسکوپ بروسکوپ صنعتی مارمونیکس مدل MARMONIX MVS-360

تومان ۰

ویدئو بروسکوپ صنعتی مارمونیکس MARMONIX MVS-450

تومان ۰