مشاهده فیلترها

دور سنج مکانیکی تماسی مستک مدل MASTECH MS6208A

تومان ۰

دورسنج کیمو KIMO CT 110

تماس بگیرید

تاکومتر کیمو مدل KIMO CT 50

تماس بگیرید

دورسنج نوری مکانیکی ای زد مدل AZ 8008

تماس بگیرید

تاکومتر تستو آلمان اصل TESTO 470

تومان ۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۹۹۶,۰۰۰

ویبریشن ،تاکومتر لوترون LUTRON VT-8204 

تومان ۱۵,۱۲۰,۰۰۰

دور سنج نوری ،مکانیکی LUTRON DT-1236L 

تومان ۶,۱۱۸,۰۰۰ تومان ۵,۸۸۸,۰۰۰

دورسنج نوری و مکانیکی لوترون مدل LUTRON DT-2268

تومان ۴,۴۲۷,۵۰۰ تومان ۴,۱۹۷,۵۰۰

دور سنج لیزری،مکانیکی LUTRON 2236 

تومان ۳,۲۸۹,۰۰۰ تومان ۳,۰۵۹,۰۰۰

دور سنج نوری و مکانیکی پرتابل لوترون مدل LUTRON DT-2230

تومان ۳,۲۸۹,۰۰۰ تومان ۳,۰۵۹,۰۰۰

تاکومتر مارمونیکس MARMONIX MTC-642

تومان ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۰۰,۰۰۰