دوربین ترموویژن، دوربین تصویربرداری حرارتی با رنج دما تا 600 درجه

مشاهده فیلترها

ترموویژن ستیر مدل satir d600

تماس بگیرید

دوربین ترموویژن حرارتی ستیر SATIR D300

تماس بگیرید

ترموویژن دوربین حرارتی SATIR Hotfind-S

تماس بگیرید

دوربین حرارتی ستیر مدل SATIR G96

تماس بگیرید

ترموویژن حرارتی فلیر مدل FLIR E50

تماس بگیرید

ترموویژن حرارتی فلیر FLIR E40

تماس بگیرید

دوربین ترموویژن سم مدل CEM DT-982

تومان ۵۳,۹۶۵,۰۰۰

دوربین حرارتی آتش نشانی فلیر FLIR K65

تماس بگیرید

ترموویژن فلیر مدل FLIR T440

تماس بگیرید

دوربین ترموگرافی حرارتی ترموویژن فلیر مدل FLIR E60

تماس بگیرید

ترموویژن فلیر مدل FLIR T420

تماس بگیرید

ترموویژن تستو مدل TESTO 872 

تماس بگیرید