مشاهده فیلترها

کانتر تایمر با تنظیم دستی و خروجی رله هانیانگ مدل HANYOUNG GF7-P61N

تماس بگیرید

کانتر تایمر با قابلیت تنظیم دستی و خروجی رله هانیانگ مدل HANYOUNG GF4-P41N

تومان ۱,۱۶۹,۰۰۰

کانتر تایمر مولتی رنج عقربه ای با خروجی رله و ولتاژ مولتی هانیانگ مدل HANYOUNG MA4N-C

تومان ۲۵۳,۰۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰

کانتر تایمر عقربه ای تک رنج ثانیه، دقیقه و ساعت هانیانگ مدل HANYOUNG HY-T48N (10/30/60)

تومان ۱۷۷,۰۰۰ تومان ۱۶۸,۰۰۰

کانتر تایمر عقربه ای تک رنج ثانیه، دقیقه و ساعت هانیانگ مدل HANYOUNG HY-T38N (10/30/60)

تومان ۲۴۵,۰۰۰ تومان ۲۲۵,۰۰۰

کانتر تایمر پایه رله ای عقربه ای تک رنج ثانیه، دقیقه و ساعت هانیانگ مدل HANYOUNG T21-3-4A20 (6)

تومان ۲۵۴,۰۰۰ تومان ۲۴۲,۰۰۰

کانتر تایمر دو قلو عقربه ای هانیانگ مدل HANYOUNG TF62DE-30F

تومان ۳۵۷,۰۰۰

کانتر تایمر مولتی رنج عقربه ای با خروجی رله و ۱۱ پایه هانیانگ مدل HANYOUNG MA4N-A

تومان ۲۵۲,۰۰۰

کانتر تایمر مولتی رنج دیجیتال با خروجی رله هانیانگ مدل HANYOUNG LF4N-A

تومان ۷۲۷,۰۰۰

کانتر تایمر دو قلو دیجیتال با ۲ خروجی رله و ۱۱ پایه ریلی هانیانگ مدل HANYOUNG TT4-P42AS

تومان ۹۲۸,۰۰۰

کانتر تایمر دو قلو دیجیتال با ۲ خروجی رله هانیانگ مدل HANYOUNG TT7H-P41A

تومان ۱,۲۱۰,۰۰۰

کانتر تایمر سالیانه و هفتگی هانیانگ مدل HANYOUNG LY7

تومان ۱,۳۱۹,۰۰۰