مشاهده فیلترها

روتاری اینکودر هالو شفت هانیانگ مدل HANYOUNG HE40H-8-1024-3-T-24

تومان ۱,۲۵۲,۰۰۰

روتاری اینکودر چرخ دار با دقت میلی متر هانیانگ مدل HANYOUNG PSC-MC-AB-T-24

تومان ۱,۱۶۲,۰۰۰

اینکودر چرخ دار با دقت سانتی متر هانیانگ مدل HANYOUNG PSC-MB-AB-T-24

تومان ۱,۱۶۲,۰۰۰

روتاری اینکودر ۳۰۰ تا ۲۵۰۰ پالس ولتاژ ۵ ولت خروجی TTL / LINE DRIVER هانیانگ مدل HANYOUNG HE50B-360~2500-6-L-5

تومان ۱,۰۷۳,۰۰۰

روتاری اینکودر ۳۰۰ تا ۲۵۰۰ پالس ولتاژ ۱۲ – ۲۴ ولت خروجی HTL هانیانگ مدل HANYOUNG HE50B-360~2500-3-T-24

تومان ۱,۰۷۳,۰۰۰

روتاری اینکودر ۱ تا ۳۰۰ پالس ولتاژ ۵ ولت – خروجی TTL / LINE DRIVER هانیانگ مدل HANYOUNG HE50B-1~300-6-L-5

تومان ۱,۰۷۳,۰۰۰

روتاری اینکودر ۱ تا ۳۰۰ پالس ولتاژ ۱۲ – ۲۴ ولت خروجی HTL هانیانگ مدل HANYOUNG HE50B-1~300-3-T-24

تومان ۱,۰۷۳,۰۰۰