مشاهده فیلترها

کنترل فاز تاخیری با تاخیر در قطع برنا مدل BORNA TDP

تومان ۱۵۸,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰

کنترل فاز جعبه جدید برنا مدل BORNA ASN/C

تومان ۱۵۲,۰۰۰ تومان ۱۴۴,۰۰۰

کنترل فاز ۶ ال ای دی (LED) همراه با حفاظت اضافه ولتاژ برنا مدل BORNA TPR

تومان ۱۷۰,۰۰۰ تومان ۱۶۲,۰۰۰

کنترل فاز بدون نول سه سیمه برنا مدل BORNA TPM

تومان ۱۷۶,۰۰۰ تومان ۱۶۸,۰۰۰

کنترل فاز و بار برنا سری BORNA MMP

تومان ۲۴۲,۰۰۰ تومان ۲۳۰,۰۰۰

کنترل فاز کتابی برنا مدل BORNA ASN

تومان ۱۵۲,۰۰۰ تومان ۱۴۶,۰۰۰

کنترل فاز معمولی برنا مدل BORNA ASN

تماس بگیرید

رله کنترل فاز فول دیجیتال با نمایش درصد خطا میکرومکس مدل micromax 244

تماس بگیرید

رله کنترل فاز دیجیتال با تنظیمات دستی میکرومکس مدل micromax 240

تماس بگیرید

رله کنترل ولتاژ سه فاز و تکفاز میکرومکس مدل micromax 228

تماس بگیرید

رله کنترل فاز تکفاز میکرومکس micromax 216

تماس بگیرید

رله کنترل فاز بدون نول میکرومکس مدل micromax 212

تماس بگیرید