نمایش 1–12 از 30 نتیجه

مشاهده فیلترها

مانومتر صفحه ۱۶ عمودی خشک PAKKENS پکنز

مانومتر صفحه ۱۰ استیل با دیافراگم هموژنیزه PAKKENS پکنز

تماس بگیرید

گیج اختلاف فشار u شکل PAKKENS پکنز

گیج اختلاف فشار صفحه ۸ سانتی سوئیچ دار PAKKENS پکنز

تماس بگیرید

گیج اختلاف فشار صفحه ۸ سانتی PAKKENS پکنز

تماس بگیرید

ترمومتر ص ۱۰ سانت فلنج دنباله دار ۱/۴ اینچ PAKKENS پکنز

مانومتر روغنی صفحه ۱۶ سانتی PAKKENS پکنز

مانومتر میلی بار صفحه ۱۰ سانتی روغنی عمودی PAKKENS پکنز

تماس بگیرید

مانومتر روغنی صفحه ۱۰ سانت PAKKENS پکنز

مانومتر میلی بار صفحه ۱۶ سانتی PAKKENS پکنز

مانومتر روغنی صفحه ۶ سانت PAKKENS پکنز

مانومتر روغنی صفحه ۵ سانتی PAKKENS پکنز