نمایش 1–12 از 69 نتیجه

مشاهده فیلترها

سنسور خازنی قطر ۳۰ با فاصله ۱۵ میلی متر – ۱۲~۲۴۰ ولت AC/DC – NC هانیانگ مدل HANYOUNG CUP30R-15FC

تومان ۴۴۶,۰۰۰

سنسور خازنی قطر ۳۰ با فاصله ۱۵ میلی متر – ۱۲~۲۴۰ ولت AC/DC – NO هانیانگ مدل HANYOUNG CUP30R-15FA

تومان ۴۶۴,۰۰۰

سنسور خازنی قطر ۳۰ با فاصله ۱۵ میلی متر – NPN/NO هانیانگ مدل HANYOUNG CUP30R-15NA

تومان ۳۶۱,۰۰۰

سنسور خازنی قطر ۳۰ با فاصله ۱۵ میلی متر – PNP/NO هانیانگ مدل HANYOUNG CUP30R-15PA

تومان ۳۶۱,۰۰۰

سنسور خازنی قطر ۱۸ با فاصله ۸ میلی متر – ۱۲~۲۴۰ ولت AC/DC – NC هانیانگ مدل HANYOUNG CUP18R-8FC

تومان ۳۸۹,۰۰۰

سنسور خازنی قطر ۱۸ با فاصله ۸ میلی متر – ۱۲~۲۴۰ ولت AC/DC – NO هانیانگ مدل HANYOUNG CUP18R-8FA

تومان ۳۸۹,۰۰۰

سنسور خازنی قطر ۱۸ با فاصله ۸ میلی متر – NPN/NO هانیانگ مدل HANYOUNG CUP18R-8NA

تومان ۳۱۶,۰۰۰

سنسور خازنی قطر ۱۸ با فاصله ۸ میلی متر – PNP/NO هانیانگ مدل HANYOUNG CUP18R-8PA

تومان ۳۳۰,۰۰۰ تومان ۳۱۶,۰۰۰

سنسور القایی قطر ۱۸ با فاصله ۸ میلی متر – PNP/NO هانیانگ مدل HANYOUNG UP18S-8PA

تومان ۱۶۶,۰۰۰ تومان ۱۵۸,۰۰۰

سنسور القایی قطر ۱۸ با فاصله ۸ میلی متر – NPN/NO هانیانگ مدل HANYOUNG UP18S-8NA

تومان ۱۶۶,۰۰۰ تومان ۱۵۸,۰۰۰

سنسور القایی قطر ۳۰ با فاصله ۱۵ میلی متر – AC/NO هانیانگ مدل HANYOUNG UP30RLD-15AC

تومان ۳۰۵,۰۰۰ تومان ۲۹۳,۰۰۰

سنسور القایی قطر ۳۰ با فاصله ۱۵ میلی متر – AC/NC هانیانگ مدل HANYOUNG UP30RLD-15AA

تومان ۳۱۱,۰۰۰ تومان ۲۹۳,۰۰۰