نمایش 1–12 از 53 نتیجه

نمایش سایدبار

سنسور القایی قطر ۱۸ با فاصله ۸ میلی متر – PNP/NO هانیانگ مدل HANYOUNG UP18S-8PA

سنسور القایی قطر ۱۸ با فاصله ۸ میلی متر – NPN/NO هانیانگ مدل HANYOUNG UP18S-8NA

سنسور القایی قطر ۳۰ با فاصله ۱۵ میلی متر – AC/NO هانیانگ مدل HANYOUNG UP30RLD-15AC

سنسور القایی قطر ۳۰ با فاصله ۱۵ میلی متر – AC/NC هانیانگ مدل HANYOUNG UP30RLD-15AA

سنسور القایی قطر ۳۰ با فاصله ۱۵ میلی متر – NPN/NO هانیانگ مدل HANYOUNG UP30RLD-15NA

سنسور القایی قطر ۳۰ با فاصله ۱۵ میلی متر – PNP/NO هانیانگ مدل HANYOUNG UP30RLD-15PA

سنسور القایی قطر ۸ با فاصله ۱.۵ میلی متر – NPN/NO هانیانگ مدل HANYOUNG UP8RD-1.5NA

سنسور القایی قطر ۸ با فاصله ۱.۵ میلی متر – PNP/NO هانیانگ مدل HANYOUNG UP8RD-1.5PA

سنسور القایی قطر ۸ با فاصله ۲ میلی متر – PNP/NO هانیانگ مدل HANYOUNG UP8RD-2PA

سنسور القایی قطر ۸ با فاصله ۲ میلی متر – NPN/NO هانیانگ مدل HANYOUNG UP8RD-2NA

سنسور القایی قطر ۱۲ با فاصله ۴ میلی متر – AC/NO هانیانگ مدل HANYOUNG UP12RD-4AA

سنسور القایی قطر ۱۲ با فاصله ۴ میلی متر – AC/NC هانیانگ مدل HANYOUNG UP12RD-4AC