نمایش 1–12 از 53 نتیجه

مشاهده فیلترها

سنسور القایی قطر ۱۸ با فاصله ۸ میلی متر – PNP/NO هانیانگ مدل HANYOUNG UP18S-8PA

تومان ۱۶۶,۰۰۰ تومان ۱۵۸,۰۰۰

سنسور القایی قطر ۱۸ با فاصله ۸ میلی متر – NPN/NO هانیانگ مدل HANYOUNG UP18S-8NA

تومان ۱۶۶,۰۰۰ تومان ۱۵۸,۰۰۰

سنسور القایی قطر ۳۰ با فاصله ۱۵ میلی متر – AC/NO هانیانگ مدل HANYOUNG UP30RLD-15AC

تومان ۳۰۵,۰۰۰ تومان ۲۹۳,۰۰۰

سنسور القایی قطر ۳۰ با فاصله ۱۵ میلی متر – AC/NC هانیانگ مدل HANYOUNG UP30RLD-15AA

تومان ۳۱۱,۰۰۰ تومان ۲۹۳,۰۰۰

سنسور القایی قطر ۳۰ با فاصله ۱۵ میلی متر – NPN/NO هانیانگ مدل HANYOUNG UP30RLD-15NA

تومان ۲۷۰,۰۰۰

سنسور القایی قطر ۳۰ با فاصله ۱۵ میلی متر – PNP/NO هانیانگ مدل HANYOUNG UP30RLD-15PA

تومان ۲۸۵,۰۰۰ تومان ۲۷۰,۰۰۰

سنسور القایی قطر ۸ با فاصله ۱.۵ میلی متر – NPN/NO هانیانگ مدل HANYOUNG UP8RD-1.5NA

تومان ۲۰۱,۰۰۰ تومان ۱۹۳,۰۰۰

سنسور القایی قطر ۸ با فاصله ۱.۵ میلی متر – PNP/NO هانیانگ مدل HANYOUNG UP8RD-1.5PA

تومان ۲۰۱,۰۰۰ تومان ۱۹۳,۰۰۰

سنسور القایی قطر ۸ با فاصله ۲ میلی متر – PNP/NO هانیانگ مدل HANYOUNG UP8RD-2PA

تومان ۲۴۱,۰۰۰ تومان ۲۳۰,۰۰۰

سنسور القایی قطر ۸ با فاصله ۲ میلی متر – NPN/NO هانیانگ مدل HANYOUNG UP8RD-2NA

تومان ۲۴۱,۰۰۰ تومان ۲۳۰,۰۰۰

سنسور القایی قطر ۱۲ با فاصله ۴ میلی متر – AC/NO هانیانگ مدل HANYOUNG UP12RD-4AA

تومان ۲۴۳,۰۰۰ تومان ۲۳۲,۰۰۰

سنسور القایی قطر ۱۲ با فاصله ۴ میلی متر – AC/NC هانیانگ مدل HANYOUNG UP12RD-4AC

تومان ۲۴۳,۰۰۰ تومان ۲۳۲,۰۰۰