نمایش 1–12 از 53 نتیجه

مشاهده فیلترها

سنسور چشم پرده ای ۴۸ سانت هانیانگ مدل HANYOUNG PAN20-T24N

تومان ۷,۴۲۹,۰۰۰

سنسور چشم پرده ای ۷۲ سانت هانیانگ مدل HANYOUNG PAN20-T36N

تومان ۱۰,۷۳۲,۰۰۰

سنسور چشم پرده ای ۲۴ سانت هانیانگ مدل HANYOUNG PAN20-T12N

تومان ۳,۸۵۲,۰۰۰

سنسور چشم پرده ای ۴۰ سانت هانیانگ مدل HANYOUNG PAN20-T20N

تومان ۶,۰۵۴,۰۰۰

سنسور چشم پرده ای ۹۶ سانت هانیانگ مدل HANYOUNG PAN20-T48N

تومان ۱۷۷,۰۰۰ تومان ۱۶۸,۰۰۰

سنسور نوری / چشم الکترونیک هانیانگ مدل HANYOUNG PLD-R2N(P)

تومان ۵۴۶,۰۰۰

سنسور نوری / چشم الکترونیک دو طرفه مکعبی هانیانگ مدل HANYOUNG PN-T3

تومان ۴۹۳,۰۰۰

سنسور نوری / چشم الکترونیک مکعبی ۷۰ سانتی متری بدون آینه خروجی رله ولتاژ مولتی هانیانگ مدل HANYOUNG PEN-R700A

تومان ۵۳۱,۰۰۰

سنسور نوری / چشم الکترونیک مکعبی ۱۰ متری دوطرفه خروجی رله ولتاژ مولتی هانیانگ مدل HANYOUNG PEN-T10A

تومان ۶۷۴,۰۰۰

سنسور نوری / چشم الکترونیک رفلکس ۶*۴ / آینه چشم هانیانگ مدل HANYOUNG HY-M5

تومان ۴۶,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰

سنسور نوری / چشم الکترونیک مکعبی ۵ متری آینه دار خروجی رله ولتاژ مولتی هانیانگ مدل HANYOUNG PEN-M5A

تومان ۵۳۱,۰۰۰

سنسور نوری / چشم الکترونیک قطر ۱۸ / فاصله ۱۰ سانتی / PNP-NPN / سیم دار هانیانگ مدل HANYOUNG PR-R100PC(NC)

تومان ۴۹۸,۰۰۰