مشاهده فیلترها

سنسور نوری / چشم الکترونیک هانیانگ مدل HANYOUNG PLD-R2N(P)

تومان ۵۴۶,۰۰۰

سنسور نوری / چشم الکترونیک دو طرفه مکعبی هانیانگ مدل HANYOUNG PN-T3

تومان ۴۹۳,۰۰۰

سنسور نوری / چشم الکترونیک مکعبی ۷۰ سانتی متری بدون آینه خروجی رله ولتاژ مولتی هانیانگ مدل HANYOUNG PEN-R700A

تومان ۵۳۱,۰۰۰

سنسور نوری / چشم الکترونیک مکعبی ۱۰ متری دوطرفه خروجی رله ولتاژ مولتی هانیانگ مدل HANYOUNG PEN-T10A

تومان ۶۷۴,۰۰۰

سنسور نوری / چشم الکترونیک رفلکس ۶*۴ / آینه چشم هانیانگ مدل HANYOUNG HY-M5

تومان ۴۶,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰

سنسور نوری / چشم الکترونیک مکعبی ۵ متری آینه دار خروجی رله ولتاژ مولتی هانیانگ مدل HANYOUNG PEN-M5A

تومان ۵۳۱,۰۰۰

سنسور نوری / چشم الکترونیک قطر ۱۸ / فاصله ۱۰ سانتی / PNP-NPN / سیم دار هانیانگ مدل HANYOUNG PR-R100PC(NC)

تومان ۴۹۸,۰۰۰

سنسور نوری / چشم الکترونیک قطر ۱۸ / فاصله ۳۰ سانتی / PNP-NPN / سیم دار هانیانگ مدل HANYOUNG PR-R300PC(NC)

تومان ۴۹۸,۰۰۰

سنسور نوری / چشم الکترونیک یو شکل دهنه ۳ سانتی هانیانگ مدل HANYOUNG PU-30S

تومان ۶۲۶,۰۰۰

چشم الکترونیکی اتونیکس Autonics BR3M-MDT-P

تماس بگیرید

چشم الکترونیکی اتونیکس مدل Autonics BR20M-TDTD

تماس بگیرید

چشم الکترونیکی اتونیکس مدل Autonics BR400-DDT-P

تماس بگیرید