مشاهده فیلترها

رکوردر دمای هانیانگ مدل HANYOUNG CV250-C (REV.0)

تومان ۲,۴۱۷,۰۰۰

رکوردر دمای هانیانگ مدل HANYOUNG HMCE-103

تومان ۳,۴۰۵,۵۰۰

رکوردر دمای هانیانگ مدل HANYOUNG CV300

تومان ۱,۲۵۹,۰۰۰

رکوردر دمای هانیانگ مدل HANYOUNG CV310 (NEW)

تومان ۱,۲۴۸,۵۰۰

رکوردر دمای گرافیکی رنگی لمسی ۱۲ کانال با ورودی مولتی و خروجی ۱۲ رله هانیانگ مدل HANYOUNG GR200-1220

تومان ۲۹,۹۰۰,۰۰۰

رکوردر دمای گرافیکی رنگی لمسی ۸ کانال با ورودی مولتی و خروجی ۱۲ رله هانیانگ مدل HANYOUNG GR200-820

تومان ۲۳,۳۶۴,۵۰۰

رکوردر دمای گرافیکی رنگی لمسی ۴ کانال با ورودی مولتی و خروجی ۱۲ رله هانیانگ مدل HANYOUNG GR200-420

تومان ۲۷,۷۳۴,۰۰۰

رکوردر دمای گرافیکی رنگی لمسی ۲ کانال با ورودی مولتی و خروجی ۱۲ رله هانیانگ مدل HANYOUNG GR200-220

تومان ۱۹,۱۶۶,۵۰۰

رکوردر دما روی کاغذ با ورودی مولتی و ۲ خروجی رله و RS485 هانیانگ مدل HANYOUNG RT9-105

تومان ۷,۸۷۰,۰۰۰

رکوردر دما روی کاغذ با ورودی مولتی و بدون خارجی هانیانگ مدل HANYOUNG RT9-000

تومان ۵,۴۰۰,۵۰۰