مشاهده فیلترها

ترانسدیوسر در انواع مختلف ولتاژی و جریانی با تغذیه AC برنا مدل BORNA TRI-TRU

تومان ۴۸۰,۰۰۰ تومان ۴۵۶,۰۰۰

تایمر تاخیر در قطع ۳۰ ثانیه در ولتاژ های مختلف برنا مدل BORNA ODT

تومان ۱۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰۵,۰۰۰

سنسور سرامیکی فلوتر برنا BORNA

تماس بگیرید

تایمر تریگری و تایمر تک پالس (اینتروال) برنا مدل BORNA TTR-ITR

تماس بگیرید

تایمر تاخیر در وصل از ۳ ثانیه تا ۶۰ دقیقه طرح مینیاتوری برنا مدل BORNA DOT

تومان ۱۰۰,۰۰۰ تومان ۹۵,۰۰۰

رله مونیتورینگ جریان برنا مدل BORNA UCM-OCM

تماس بگیرید

رله مونیتورینگ ولتاژ برنا مدل BORNA UVM-OVM

ارت فالت نوع کوربالانسی برنا مدل BORNA EFZ

تومان ۴۰۲,۰۰۰ تومان ۳۸۱,۰۰۰

CT کوربالانس برنا مدل BORNA CT

تست فالت باتری برنا مدل BORNA BFR

تومان ۳۶۴,۰۰۰ تومان ۳۴۷,۰۰۰

تایمر تکرار کننده زمان قطع و وصل جداگانه قابل تنظیم برنا مدل BORNA RCT

تومان ۱۳۱,۰۰۰ تومان ۱۱۵,۰۰۰

فلوتر کنترل سطح مایعات برنا مدل BORNA LMR

تومان ۱۶۹,۰۰۰ تومان ۱۶۱,۰۰۰