مشاهده فیلترها

کنترل فاز تاخیری با تاخیر در قطع برنا مدل BORNA TDP

تومان ۱۵۰,۰۰۰

کنترل فاز جعبه جدید برنا مدل BORNA ASN/C

تومان ۱۴۴,۰۰۰

کنترل فاز ۶ ال ای دی (LED) همراه با حفاظت اضافه ولتاژ برنا مدل BORNA TPR

تومان ۱۶۲,۰۰۰

کنترل فاز بدون نول سه سیمه برنا مدل BORNA TPM

تومان ۱۶۸,۰۰۰

کنترل فاز و بار برنا سری BORNA MMP

تومان ۲۳۰,۰۰۰

کنترل فاز کتابی برنا مدل BORNA ASN

تومان ۱۴۶,۰۰۰

کنترل فاز معمولی برنا مدل BORNA ASN

تماس بگیرید

کنترل بار تکفاز برنا مدل BORNA OLS

تومان ۱۴۶,۰۰۰

کنترل بار برنا سری BORNA OLM

سوپر کنترل فاز نمونه گیری از شبکه و بعد از کنتاکتور برنا مدل BORNA SPR

تومان ۱۷۴,۰۰۰

رله کنترل بار فول دیجیتال میکرومکس مدل micromax 246

تماس بگیرید

رله کنترل فاز فول دیجیتال با نمایش درصد خطا میکرومکس مدل micromax 244

تماس بگیرید