https://abhar-electric.ir
https://abhar-electric.ir
فیلتر براساس قیمت :

دسته بندی: فشار هوا و خلاء

مانومتر دیجیتالی ( فشارسنج تفاضلی )

از مانومتر ( فشار سنج تفاضلی ) در صنعت برای اندازه گیری اختلاف فشار استفاده می شود. اگرچه در ظاهر هوا وزنی ندارد اما باید دانست که وزن هوای روی یک متر مربع از سطح زمین برابر با 10000 کیلوگرم است، به این نیروی وارده به سطح فشار می گویند. فشار اتمسفر عموما بر حسب کیلو پاسکال (kpa) یا اتمسفر (atm) گفته می شود ، اما در اندازه گیری آمریکایی معمولا از واحد های هکتو پاسکال (hpa) و یا میلی بار (mbar) استفاده می کنند.

مانو متر های دیجیتالی دارای دو ورودی جهت اعمال فشار هستند و به طور مکانیکی لختلاف فشار ریاضی را اندازه گیری می کنند. به منظور تعیین مقدار جریان مواد یا سیال در یک مسیر مشخص مثلا در داخل یک لوله از این روش استفاده می کنند.

محصولات