آنالایزر رنگ

به ابزاری که به منظور اندازه گیری و تشخیص پارامتر هایی در رنگ مانند: شفافیت و روشنایی رنگ استفاده می شود آنالایزر رنگ گفته می شود. سنسور تشخیص رنگ که قادر است رنگ های پایه ( سبز ، آبی و قرمز ) را درون اشیا مختلف تشخیص دهد و میزان ارزش رنگی یک جسم را با مقدار ارزش رنگیه مرجع خود مقایسه کند. به منظور تعیین رنگ نمونه از روش تجزیه و تحلیل طیفی که نتایج آن قابلیت تکرار پذیری بسیار بالایی دارند استفاده می شود. با استفاده از این ابزار می توان رنگ دو ماده متفاوت را باهم مقایسه کرد. از کاربرد های آنالایزر های رنگ می توان به : ارزیابی و تفسیر نمونه های اندازه گیری شده، مقایسه رنگ نمونه با استاندارد، اطلاع از مقادیر رنگ مانیتور های LCD، مانیتور های CRT و … اشاره کرد.

مشاهده فیلترها