مشاهده فیلترها

فاصله سنج لیزری ۶۰ متری سم مدل CEM LDM-60H

تومان ۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۳۲,۰۰۰

متر لیزری اکستچ مدل EXTECH DT300

تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۹۹۰,۰۰۰

متر لیزری ، فاصله سنج یونیتی مدل UNI-T UT391

تومان ۱,۱۶۵,۰۰۰ تومان ۹۹۶,۹۵۰

متر لیزری یونیتی مدل UNI-T UT393B

تومان ۲,۷۴۲,۰۰۰ تومان ۲,۲۷۵,۸۶۰

متر لیزری یونیتی مدل UNI-T UT-393

تماس بگیرید

فاصله سنج متر لیزری ۳۵ متری مارمونیکس مدل MARMONIX MLD-710

تومان ۹۵۰,۰۰۰ تومان ۸۵۰,۰۰۰

فاصله سنج متر لیزری ۵۰ متری مارمونیکس مدل MARMONIX MLD-705

تومان ۱,۳۵۴,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰

فاصله سنج لیزری ۱۰۰ متری مارمونیکس مدل MARMONIX MLD-100

تومان ۰