نمایش دادن همه 10 نتیجه

مشاهده فیلترها

مانومتر روغنی صفحه ۱۶ سانتی PAKKENS پکنز

مانومتر میلی بار صفحه ۱۰ سانتی روغنی عمودی PAKKENS پکنز

تماس بگیرید

مانومتر روغنی صفحه ۱۰ سانت PAKKENS پکنز

مانومتر روغنی صفحه ۶ سانت PAKKENS پکنز

مانومتر روغنی صفحه ۵ سانتی PAKKENS پکنز

گیج فشار افقی تمام استیل ویکا مدل WIKA 232.50.63

تماس بگیرید

گیج فشار افقی استیل برنج ویکا مدل WIKA 213.53.63

تماس بگیرید

گیج فشار عمودی استیل برنج ویکا مدل WIKA 213.53.63

تماس بگیرید

گیج فشار افقی استیل برنج ویکا مدل WIKA 213.53.100

تماس بگیرید

گیج فشار عمودی استیل برنج ویکا مدل WIKA 213.53.100

تماس بگیرید