نمایش 1–12 از 129 نتیجه

نمایش سایدبار

سنسور چشم پرده ای ۴۸ سانت هانیانگ مدل HANYOUNG PAN20-T24N

تماس بگیرید

سنسور چشم پرده ای ۷۲ سانت هانیانگ مدل HANYOUNG PAN20-T36N

تماس بگیرید

سنسور چشم پرده ای ۲۴ سانت هانیانگ مدل HANYOUNG PAN20-T12N

تماس بگیرید

سنسور چشم پرده ای ۴۰ سانت هانیانگ مدل HANYOUNG PAN20-T20N

تماس بگیرید

سنسور چشم پرده ای ۹۶ سانت هانیانگ مدل HANYOUNG PAN20-T48N

تماس بگیرید

سنسور خازنی قطر ۳۰ با فاصله ۱۵ میلی متر – ۱۲~۲۴۰ ولت AC/DC – NC هانیانگ مدل HANYOUNG CUP30R-15FC

تماس بگیرید

سنسور خازنی قطر ۳۰ با فاصله ۱۵ میلی متر – ۱۲~۲۴۰ ولت AC/DC – NO هانیانگ مدل HANYOUNG CUP30R-15FA

تماس بگیرید

سنسور خازنی قطر ۳۰ با فاصله ۱۵ میلی متر – NPN/NO هانیانگ مدل HANYOUNG CUP30R-15NA

تماس بگیرید

سنسور خازنی قطر ۳۰ با فاصله ۱۵ میلی متر – PNP/NO هانیانگ مدل HANYOUNG CUP30R-15PA

تماس بگیرید

سنسور خازنی قطر ۱۸ با فاصله ۸ میلی متر – ۱۲~۲۴۰ ولت AC/DC – NC هانیانگ مدل HANYOUNG CUP18R-8FC

تماس بگیرید

سنسور خازنی قطر ۱۸ با فاصله ۸ میلی متر – ۱۲~۲۴۰ ولت AC/DC – NO هانیانگ مدل HANYOUNG CUP18R-8FA

تماس بگیرید

سنسور خازنی قطر ۱۸ با فاصله ۸ میلی متر – NPN/NO هانیانگ مدل HANYOUNG CUP18R-8NA

تماس بگیرید