مشاهده فیلترها

سنسور چشم پرده ای ۴۸ سانت هانیانگ مدل HANYOUNG PAN20-T24N

تومان ۷,۴۲۹,۰۰۰

سنسور چشم پرده ای ۷۲ سانت هانیانگ مدل HANYOUNG PAN20-T36N

تومان ۱۰,۷۳۲,۰۰۰

سنسور چشم پرده ای ۲۴ سانت هانیانگ مدل HANYOUNG PAN20-T12N

تومان ۳,۸۵۲,۰۰۰

سنسور چشم پرده ای ۴۰ سانت هانیانگ مدل HANYOUNG PAN20-T20N

تومان ۶,۰۵۴,۰۰۰

سنسور چشم پرده ای ۹۶ سانت هانیانگ مدل HANYOUNG PAN20-T48N

تومان ۱۶۸,۰۰۰

سنسور خازنی قطر ۳۰ با فاصله ۱۵ میلی متر – ۱۲~۲۴۰ ولت AC/DC – NC هانیانگ مدل HANYOUNG CUP30R-15FC

تومان ۴۴۶,۰۰۰

سنسور خازنی قطر ۳۰ با فاصله ۱۵ میلی متر – ۱۲~۲۴۰ ولت AC/DC – NO هانیانگ مدل HANYOUNG CUP30R-15FA

تومان ۴۶۴,۰۰۰

سنسور خازنی قطر ۳۰ با فاصله ۱۵ میلی متر – NPN/NO هانیانگ مدل HANYOUNG CUP30R-15NA

تومان ۳۶۱,۰۰۰

سنسور خازنی قطر ۳۰ با فاصله ۱۵ میلی متر – PNP/NO هانیانگ مدل HANYOUNG CUP30R-15PA

تومان ۳۶۱,۰۰۰

سنسور خازنی قطر ۱۸ با فاصله ۸ میلی متر – ۱۲~۲۴۰ ولت AC/DC – NC هانیانگ مدل HANYOUNG CUP18R-8FC

تومان ۳۸۹,۰۰۰

سنسور خازنی قطر ۱۸ با فاصله ۸ میلی متر – ۱۲~۲۴۰ ولت AC/DC – NO هانیانگ مدل HANYOUNG CUP18R-8FA

تومان ۳۸۹,۰۰۰

سنسور خازنی قطر ۱۸ با فاصله ۸ میلی متر – NPN/NO هانیانگ مدل HANYOUNG CUP18R-8NA

تومان ۳۱۶,۰۰۰