نمایش 1–12 از 129 نتیجه

نمایش سایدبار

سنسور چشم پرده ای ۴۸ سانت هانیانگ مدل HANYOUNG PAN20-T24N

سنسور چشم پرده ای ۷۲ سانت هانیانگ مدل HANYOUNG PAN20-T36N

سنسور چشم پرده ای ۲۴ سانت هانیانگ مدل HANYOUNG PAN20-T12N

سنسور چشم پرده ای ۴۰ سانت هانیانگ مدل HANYOUNG PAN20-T20N

سنسور چشم پرده ای ۹۶ سانت هانیانگ مدل HANYOUNG PAN20-T48N

سنسور خازنی قطر ۳۰ با فاصله ۱۵ میلی متر – ۱۲~۲۴۰ ولت AC/DC – NC هانیانگ مدل HANYOUNG CUP30R-15FC

سنسور خازنی قطر ۳۰ با فاصله ۱۵ میلی متر – ۱۲~۲۴۰ ولت AC/DC – NO هانیانگ مدل HANYOUNG CUP30R-15FA

سنسور خازنی قطر ۳۰ با فاصله ۱۵ میلی متر – NPN/NO هانیانگ مدل HANYOUNG CUP30R-15NA

سنسور خازنی قطر ۳۰ با فاصله ۱۵ میلی متر – PNP/NO هانیانگ مدل HANYOUNG CUP30R-15PA

سنسور خازنی قطر ۱۸ با فاصله ۸ میلی متر – ۱۲~۲۴۰ ولت AC/DC – NC هانیانگ مدل HANYOUNG CUP18R-8FC

سنسور خازنی قطر ۱۸ با فاصله ۸ میلی متر – ۱۲~۲۴۰ ولت AC/DC – NO هانیانگ مدل HANYOUNG CUP18R-8FA

سنسور خازنی قطر ۱۸ با فاصله ۸ میلی متر – NPN/NO هانیانگ مدل HANYOUNG CUP18R-8NA