از فازمتر فشار قوی به منظور تست ولتاژ در شبکه و جلوگیری از بسیاری خطرات استفاده می شود . با نزدیک کردن این ابزار به شبکه برقدار می توان مقدار ولتاژ شبکه را به صورت سیگنال نوری یا صوتی در محدوده ولتاژ فشار متوسط ( از 6 تا 33 کیلو ولت ) و در محدوده ولتاژ فشار قوی از ( 66 تا 230 کیلوولت) تعیین کرد . ساختمان تشکیل دهنده فازمتر از سه بخش اصلی :

1-شاخک که به منظور نزدیک کردن فازمتر به نقطه مورد نظر تعبیه شده است .

2-چراغ که در صورت روشن شدن نشان دهنده برقدار بودن خط است .

3-دسته تلسکوپی مدرج که محل درست قرار گرفتن دست در آن قسمت است و از عایق تست شده ای ساخته شده است . این نکته را باید در نظر داشته باشید که قبل از هر بار استفاده از فازمتر باید از سالم بودن آن اطمینان حاصل کرد . این امر به وسیله تستر فازمتر انجام می شود که یا به صورت جداگانه وجود دارند و یا تستر بر روی فازمتر موجود است که در این صورت یا به وسیله چراغ یا به کمک آلارم می توان سالم بودن فازمتر را تشخیص داد .

نکته مهم در تست ولتاژ با فازمتر این است که شبکه بی برق را برقدار در نظر گرفت و حد فاصل 90 سانتی متری با تمام سیم های موجود در محل را رعایت کنید .

به منظور استفاده و به کار گیری صحیح از یک فازمتر با توجه به ولتاژ های مختلف باید آن را در وضعیت مناسبی قرار داد .

نحوه استفاده از فازمتر فشار قوی به گونه ایست که :

1-ابتدا فازمتر را در وضعیت T قار می دهیم تا از سالم بودن اطمینان حاصل شود

2-با قرار دادن فازمتر در یکی از حالت های L , H , HV امکان تست شبکه توسط فازمتر فراهم می شود .

3-با رعایت تمام موارد ایمنی و رعایت حد فاصل مشخص شده بر روی فازمتر و استفاده از دستکش عایق و کفش عایق فازمتر فشار قوی را به شبکه نزدیک می کنیم .

نکته :

وضعیت L دارای سطح ولتاژ 6 تا 20 کیلو ولت

وضعیت H دارای سطح ولتاژ 33 تا 66 کیلو ولت

وضعیت HV دارای سطح ولتاژ تا 230 کیلو ولت

در این مقاله سطح وضعیت HV مدنظر است .

 

شرایط استفاده و نگه داری از فازمتر فشار قوی :

1-در هنگام استفاده از فازمتر آن را از بدن دور نگه دارید

2-قبل از به کارگیری فازمتر دسته عایق آن را کاملا خشک کنید

3-به دلیل حساسیت بالا از قرار دادن فازمتر در شرایط مختلف مانند برف و باران و رطوبت خود داری کنید

4-به هیچ وجه فازمتر را بین دو فاز قرار ندهید .( سبب بروز اتصال کوتاه می شود )

5-دقت کافی در حمل و نقل دستگاه رعایت شود .

مشاهده فیلترها