مشاهده فیلترها

ترموگراف دما ارزان قیمت الیتچ RC-5 Elitech 

تومان ۸۸۰,۰۰۰ تومان ۸۵۰,۰۰۰

ترموگراف دما یکبار مصرف MARMONIX MT-31

تماس بگیرید

ترموگراف و دیتالاگر دما مدل AZ 88181

تماس بگیرید

ترموگراف تستو TESTO 623

تومان ۴,۲۰۱,۰۱۴

ترموگراف دما تستو مدل TESTO 175T1

تومان ۴,۵۶۸,۰۰۰ تومان ۴,۵۳۷,۰۰۰

ترموگراف دما و رطوبت Extech RHT30

تماس بگیرید

دیتالاگر دما USB اکستک Extech TH30

تماس بگیرید

ترموگراف دما، رطوبت و نقطه شبنم EXTECH RH520A-240

تومان ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰

ترموگراف دما  و co2 اکستچ مدل Extech SD800

تماس بگیرید

ترموگراف دما مارمونیکس MARMONIX MT-34

تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰

ترموگراف دما و رطوبت MARMONIX MHT-40

تومان ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰,۰۰۰

ترموگراف مارمونیکس مدل MARMONIX MHT-20

تماس بگیرید